ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ

Тротуарная плитка

Услуга по укладке тротуарной плитки

Продажа и укладка тротуарной плитки

Витражные мастера

Изготовление витражей

Изготовление витражей

Двери

Двери входные и межкомнатные - изготовление

Двери входные и межкомнатные

Художественная ковка

Смотрите, наслаждайтесь и если что-то понравилось или возникла идея - смело заказывайте.

Заказы на кованные изделия

МиниБуд в Соцсетях

МиниБуд в Blogger МиниБуд в Одноклассниках МиниБуд на ЮТУБЕ
МиниБуд в Facebook МиниБуд в Twitter МиниБуд в Контакте
Прорабам, Бригадирам - скидки. Звоните - Договоримся!
БУДМАТЕРІАЛИ Бориспіль - Київ > Правила пожарной безопасности для складов

Правила пожарной безопасности для складов

7.7. Промислові підприємства

7.7.1. Технологічне обладнання за нормальних режимів роботи повинно бути
пожежобезпечним, а на випадок небезпечних несправностей та аварій необхідно
передбачати захисні заходи, що обмежують масштаб та наслідки пожежі. Обладнання,
призначене для використання пожежонебезпечних та вибухонебезпечних речовин і
матеріалів, має відповідати конструкторській документації.

7.7.2. Технологічні процеси необхідно проводити відповідно до регламентів та
іншої, затвердженої у встановленому порядку, нормативно-технічної та
експлуатаційної документації.

7.7.3. На всі застосовувані в технологічних процесах речовини й матеріали
повинні бути дані про показники їх пожежної небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.044-89
“ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и
методы их определения”.

Характеристики пожежної небезпеки застосовуваних або вироблюваних (отримуваних)
речовин та матеріалів повинні бути вивчені з обслуговуючим персоналом. Персонал
зобов’язаний дотримуватися під час роботи з пожежовибухонебезпечними речовинами
та матеріалами вимог маркування і попереджувальних написів, які нанесені на
упаковках або наведені у вказівках щодо їх застосування.

7.7.4. Спільне застосування (якщо це не передбачено технологічним процесом),
зберігання й транспортування речовин та матеріалів, котрі в результаті взаємодії
один з одним викликають займання, вибух або утворюють горючі і токсичні гази (суміші),
не дозволяється.

7.7.5. У вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщеннях (дільницях,
майстернях, цехах тощо) та на устаткуванні, що становить небезпеку вибуху або
займання, необхідно вивішувати знаки, які забороняють користування відкритим
вогнем, а також знаки, що попереджають про обережність за наявності займистих та
вибухових речовин за ГОСТ 12.4.026-76 “ССБТ. Цвета сигнальные и знаки
безопасности”.

Власник (орендар) підприємства зобов’язаний ознайомити всіх працівників зі
значенням таких знаків.

7.7.6. Виробництво, де перебувають в обігу пожежовибухонебезпечні речовини і
матеріали, повинно бути оснащене автоматичними засобами контролю параметрів,
значення яких визначають пожежовибухонебезпечність процесу, сигналізацією
граничних значень і системами блокувань, які перешкоджають виникненню аварійних
ситуацій.

7.7.7. Не допускається виконувати виробничі операції на обладнанні, установках,
верстатах з несправностями, які можуть спричинити займання та пожежу, а також
коли відключені контрольно-вимірювальні прилади, за якими визначаються
технологічні параметри (температура, тиск, концентрації газів, парів тощо).

7.7.8. Профілактичний огляд, планово-попереджувальний та капітальний ремонт
технологічного обладнання повинні здійснюватися в терміни, встановлені
відповідними графіками, з урахуванням виконання заходів щодо забезпечення
пожежовибухобезпеки, передбачених проектом, технологічним регламентом,
технічними умовами.

7.7.9. Ремонт устаткування, яке перебуває під тиском, набивання й підтягування
сальників на працюючих насосах та компресорах, а також ущільнення фланців на
апаратах і трубопроводах без зниження (стравлювання) тиску в системі не
дозволяється.

7.7.10. Технологічні лінії, машини та апарати, котрі виконують первинну
переробку волокнистих матеріалів, твердих горючих речовин у подрібненому вигляді,
повинні мати пристосування для вловлювання (відділення) сторонніх предметів:
магнітний захист, каменеві пастки тощо.

7.7.11. Конструкції витяжних пристроїв (шаф, фарбувальних, сушильних камер тощо),
апаратів, трубопроводів повинні запобігати накопиченню пожежонебезпечних
відкладень та забезпечувати можливість їх очищення пожежобезпечними способами.
Роботи з очищення мають проводитися систематично згідно з технологічними
регламентами та фіксуватися в журналі.

7.7.12. Технологічне устаткування, апарати і трубопроводи, в яких утворюються
речовини, що виділяють пожежовибухонебезпечні пари, гази та пил, повинні бути
герметичними.

7.7.13. Двері та люки пилозбиральних камер і циклонів під час їх експлуатації
мають бути зачинені, горючі відходи, зібрані в камерах та циклонах, треба
своєчасно видаляти.

7.7.14. У вибухопожежонебезпечних приміщеннях (цехах, дільницях тощо) слід
застосовувати інструмент, виготовлений з безіскрових матеріалів або у
відповідному вибухопожежонебезпечному виконанні.

7.7.15. Покриття підлог у приміщеннях категорій А, Б і покриття територій у
межах вибухонебезпечних зон класу 1 та 2 згідно з ДНАОП 0.00- 1.32-01 мають
виконуватися з негорючих і таких, що при ударах не дають іскор, матеріалів.

Конструкція вікон, фрамуг, дверей, металевих майданчиків, містків і сходів у
таких вибухопожежонебезпечних приміщеннях і вибухонебезпечних зонах класу 1 та 2
згідно з ДНАОП 0.00-1.32-01 має унеможливлювати іскроутворення.

7.7.16. У виробничих та складських приміщеннях, у яких застосовуються,
виробляються або зберігаються речовини й матеріали, здатні утворювати
вибухонебезпечні концентрації газів і парів, повинні встановлюватися автоматичні
газоаналізатори для контролю за станом повітряного середовища.

За відсутності газоаналізаторів, які випускаються серійно, необхідно здійснювати
періодичний лабораторний аналіз повітряного середовища.

7.7.17. У приміщеннях, де застосовуються легкозаймисті горючі рідини та гази,
має передбачатися централізоване подавання їх до робочих місць. Доставка цих
рідин у невеликих кількостях дозволяється в безпечній негорючій тарі спеціальної
конструкції.

Тара повинна бути виготовлена з неіскроутворюючих металів і щільно закриватися.

7.7.18. У гідросистемах із застосуванням ГР необхідно встановити контроль за їх
рівнем у баку і не допускати перевищення в системі тиску, вказаного в паспорті.

У разі появи підтікань масла течу слід негайно усунути, а масло прибрати за
допомогою тирси або шмаття та видалити з приміщення у спеціально відведене місце.

7.7.19. У приміщеннях, де є виділення горючого пилу, стружки тощо, підлога,
стеля, стіни, конструкції та устаткування повинні систематично прибиратися.
Періодичність прибирання встановлюється в інструкціях, затверджених
адміністрацією підприємства.

7.7.20. Для миття і знежирювання устаткування, виробів, кріпильних та інших
деталей тощо повинні застосовуватися, як правило, негорючі мийні засоби, а також
ультразвукові та інші безпечні в пожежному відношенні установки чи способи.

7.7.21. Лакофарбові матеріали повинні подаватися на робочі місця в готовому
вигляді централізовано (у тарі, що герметично закривається, або по трубах) і не
більше змінної потреби. Складання й розведення всіх видів лаків та фарб слід
здійснювати на відкритому майданчику або у спеціально виділеному ізольованому
приміщенні, розташованому біля зовнішньої стіни з віконними отворами. Це
приміщення повинно мати самостійний евакуаційний вихід.

7.7.22. Замірювання рівня ЛЗР та ГР у резервуарах (посудинах) та відбирання проб
слід проводити у світлий час доби. Неприпустимо робити замірювання рівня та
відбирання проб ручним способом під час грози, закачування або відкачування
згаданих речовин.

Забороняється подавання таких рідин у резервуари та інші посудини “падаючою
струминою”. Швидкість наповнення і спорожнення резервуара не повинна
перевищувати сумарної пропускної спроможності встановлених на ньому дихальних
клапанів (вентиляційних патрубків).

7.7.23. Сушильні приміщення (камери, шафи) для сировини, напівфабрикатів і
пофарбованих готових виробів мають бути обладнані виробничою автоматикою, яка
відключає нагрівні прилади в разі підвищення температури вище допустимої.
Дозволяється ручне відключення сушильного обладнання в разі постійного
спостереження за ним обслуговуючого персоналу.

Сушильні камери періодичної дії перед кожним завантаженням повинні очищуватися
від виробничого сміття.

7.7.24. Захисні мембрани вибухових запобіжних клапанів за видом матеріалу та за
товщиною мають відповідати проектним даним.

Треба регулярно (не рідше одного разу на квартал) перевіряти справність
вогнезагороджувачів та чистоту їх вогнегасної насадки, а також справність
мембранних клапанів. Терміни перевірки повинні бути вказані у цеховій інструкції.

7.7.25. Після закінчення роботи просочувальні ванни, а також ванни з
охолоджуючими ГР повинні закриватися кришками.

7.7.26. Просочувальні, загартовувальні та інші ванни з ГР слід обладнувати
пристроями аварійного зливання в підземні резервуари, розміщені поза будівлею.

Кожна ванна повинна мати місцеве видалення горючих парів.

7.7.27. У деревообробних підрозділах не допускається:

зберігати лісоматеріали в кількості, що перевищує змінну потребу;

залишати після закінчення роботи неприбраними готову продукцію, стружки, тирсу,
деревний пил, мастила, оліфу, лаки, клей та інші горючі рідини й матеріали;

експлуатувати лісопильні рами, круглопильні, фрезернопильні та інші верстати й
агрегати в разі торкання пил об огорожу, перекосу рамки пили, ослаблення та
неправильної підгонки повзунів, несправних систем охолодження і змащення,
нагрівання підшипників вище 70 град. C, вимкнених систем місцевої вентиляції або
за їхньої відсутності, а також коли порушена герметичність повітроводів.

7.7.28. Клеєварки треба розмішати в ізольованому приміщенні або у відведеному
для цього безпечному місці. Клей на основі синтетичних смол та легкогорючих
розчинників слід зберігати в негорючих ящиках. Розігрівати клей необхідно парою
або за допомогою електроприладів з “водяними банями”.

7.7.29. Мешкання людей у виробничих будівлях, на складах та територіях
підприємств не дозволяється.

7.10.1. Матеріальні склади і бази загального призначення

7.10.1.1. Під час зберігання у складах (приміщеннях) різних речовин та
матеріалів повинні враховуватися їх пожежонебезпечні фізико-хімічні властивості
(здатність до окиснення, самонагрівання, займання в разі потрапляння вологи,
взаємодії з повітрям тощо), сумісність, а також ознаки однорідності речовин, що
застосовуються для гасіння пожежі (додаток 3).

Спільне зберігання в одній секції з каучуком або автомобільною гумою, а також
ЛЗР та ГР будь-яких інших товарів і матеріалів, незалежно від однорідності
застосовуваних вогнегасних речовин, не дозволяється.

7.10.1.2. Зберігання вантажів, тари та вантажних механізмів на рампах складів не
дозволяється. Матеріали, розвантажені на рампу, до кінця роботи складу мають
бути прибрані.

7.10.1.3. У складських будівлях (приміщеннях) всі операції, пов’язані з
розкриттям тари, розфасуванням продукції, перевіркою справності та дрібним
ремонтом, приготуванням робочих сумішей вогненебезпечних рідин та іншими
подібними до цих роботами, повинні здійснюватися в ізольованих приміщеннях.

7.10.1.4. У складських приміщеннях, розташованих у будівлях будь-якого ступеня
вогнестійкості, допускається виконувати стелажі з горючих матеріалів висотою не
більше 3 м із забезпеченням проходів між стінами і стелажами завширшки не менше
1 м. Конструкції стелажів (у тому числі полиці) висотою більше 3 м мають
виконуватися з негорючих матеріалів.

У разі застосування безстелажного способу зберігання матеріали повинні
укладатися у штабелі. Проти дверних отворів необхідно залишати проходи, які
дорівнюють ширині дверей, але не менше 1 м. Якщо склад понад 10 м завширшки,
посередині його влаштовується поздовжній прохід не менше 2 м завширшки. Ширина
проходів між штабелями має бути не менше 1 м.

Ширина проходів та місця штабельного зберігання повинні бути позначені
обмежувальними лініями, нанесеними на підлозі, які добре видно.

Відстань між стінами та штабелями повинна бути не менше 0,8 м.

7.10.1.5. Складські приміщення (відсіки), розташовані в підвальних або цокольних
поверхах, повинні мати люки чи вікна розміром 0,9 х 1,2 м з приямками (для
випускання диму в разі пожежі), які влаштовуються відповідно до вимог
будівельних норм.

У разі неможливості влаштування вікон дозволяється обладнання цих приміщень
спеціальною системою димовидалення.

7.10.1.6. У складах конторські та побутові приміщення мають бути облаштовані
протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу (без отворів) і
мати один з евакуаційних виходів безпосередньо назовні. Сполучення цих приміщень
зі складом допускається через протипожежні двері 2-го типу. У протипожежних
перегородках, що відокремлюють конторські приміщення від складу, дозволяється
влаштовувати протипожежні вікна 2-го типу, що мають сертифікат відповідності або
свідоцтво про визнання відповідності.

Дозволяється розміщувати у складських приміщеннях робочі місця комірників (обліковців,
відбракувальників, товарознавців) з обгородженням їх заскленими перегородками з
негорючих матеріалів заввишки 1,8 м, які не повинні перешкоджати евакуації людей
та матеріальних цінностей.

7.10.1.7. Балони з горючими газами, посудини (пляшки, сулії, інша тара) з ЛЗР та
ГР, аерозольні упаковки мають бути захищені від сонячного й іншого теплового
впливу.

7.10.1.8. У складах загального призначення (далі – загальний склад) допускається
зберігання не більше 5 тис. аерозольних упаковок.

За умови більшої кількості таких упаковок вони повинні зберігатися в окремих
складах або ізольованих протипожежних відсіках загальних складів з безгорищними
покриттями, які легко скидаються. В ізольованому відсіку дозволяється зберігання
не більше 15 тис. упаковок.

7.10.1.9. Складування аерозольних упаковок у багатоповерховому складі
дозволяється лише на верхньому поверсі у протипожежних відсіках. Кількість
упаковок у відсіку не повинна перевищувати 150 тис. штук.

Загальна місткість складу може становити не більше 900 тис. упаковок.

7.10.1.10. На відкритих майданчиках або під навісами зберігання аерозольних
упаковок допускається лише в негорючих контейнерах, що замикаються.

7.10.1.11. Конструкції будівель та навісів складів з матеріалів груп горючості Г3,
Г4 мають бути оброблені вогнезахисними засобами, які забезпечують І групу
вогнезахисної ефективності.

7.10.1.12. Використання опалювальних електронагрівальних приладів допускається
лише у приміщеннях для обслуговуючого персоналу складів (конторських, побутових),
відділених від складських приміщень протипожежними перегородками та перекриттями.
При цьому повинні враховуватися вимоги, викладені у пунктах 5.1.17-5.1.19 цих
Правил.

7.10.1.13. У складських приміщеннях, в яких зберігаються пожежовибухонебезпечні
товари, речовини й матеріали (лаки, фарби, розчинники, сірники тощо), балони з
газом та продукція в аерозольній упаковці, на зовнішньому боці дверей (воріт)
повинна бути вивішена інформаційна карта, яка характеризує пожежну небезпеку
товарів, що зберігаються у приміщенні, їх кількість та заходи, які слід вживати
під час гасіння пожежі.

7.10.1.14. У складських приміщеннях не дозволяється:

зберігання продукції навалом та впритул до приладів і труб опалення;

стоянка та ремонт вантажно-розвантажувальних і транспортних засобів;

експлуатація газових плит, печей, побутових електронагрівальних приладів,
установлення з цією метою штепсельних розеток;

влаштування чергового освітлення; встановлення прожекторів зовнішнього
освітлення безпосередньо на дахах складів;

зберігання аерозольних упаковок в одному приміщенні з окислювачами, горючими
газами, ЛЗР та ГР;

зберігання кислот у місцях, де можливе їх стикання з деревиною, соломою та
іншими речовинами органічного походження (для нейтралізації випадково розлитих
кислот місця їх зберігання необхідно забезпечувати готовими розчинами крейди,
вапна або соди);

зберігання рослинних масел разом з іншими будь-якими горючими матеріалами;

застосування транспорту з двигунами внутрішнього згоряння без іскрогасників;

в’їзд локомотивів безпосередньо до складських приміщень категорій А, Б, В.

7.10.2. Склади ЛЗР та ГР

7.10.2.1. Відкриті склади ЛЗР та ГР слід розміщувати на майданчиках, які мають
нижчу позначку відносно прилеглих будівель та населених пунктів. У разі
неможливості виконання цієї вимоги повинні передбачатися додаткові заходи, що
виключають можливість розливання ЛЗР та ГР під час аварії на територію
населеного пункту, підприємства тощо.

Відстань від складів ЛЗР та ГР до будівель, споруд і населених пунктів повинна
відповідати вимогам будівельних норм.

7.10.2.2. Резервуарні парки та інші майданчики для зберігання ЛЗР та ГР повинні
мати за периметром обвалування (стінки), які перешкоджають розтіканню рідин у
разі аварії. Земляне обвалування у верхній частині повинно бути не менше 0,5 м
завширшки.

7.10.2.3. Обвалування резервуарів необхідно виконувати таким чином, щоб воно
вміщувало об’єм, який дорівнює номінальному об’єму найбільшого резервуара, що
знаходиться в цьому обвалуванні, і було на 0,2 м вище рівня розлитої рідини.
Відстань від стінок резервуарів до нижньої крайки внутрішніх схилів обвалування
або до обгороджуючих стін має бути не менше: 3 м – від резервуарів місткістю до
10 тис. куб. м та 6 м – від резервуарів місткістю 10 тис. куб. м і більше.

7.10.2.4. Майданчики для зберігання нафтопродуктів у тарі слід обгороджувати
земляним валом або негорючою суцільною стінкою заввишки не менше 0,5 м з
пандусами для проходу на майданчик.

7.10.2.5. Обвалування (стінки), їх перехідні містки, сходи, огорожі повинні
постійно підтримуватися справними. Майданчики всередині обвалувань повинні бути
рівними, утрамбованими та посипаними піском. Випадково розлиті ЛЗР та ГР слід
негайно прибрати, а місця розлиття посипати піском.

7.10.2.6. Територію резервуарних парків (нафтобаз), насосних станцій для
перекачування ЛЗР та ГР необхідно обгороджувати огорожею з негорючих матеріалів
не менше 2,0 м заввишки.

7.10.2.7. Наземні резервуари мають бути пофарбовані білою (сріблястою) фарбою
для запобігання дії сонячного проміння.

На дихальних трубках резервуарів для зберігання ЛЗР, на трубопроводах газової
обв’язки резервуарів і на трубопроводах для зливу ЛЗР із транспорту мають
встановлюватися вогнеперешкоджувачі.

На кожному трубопроводі, що подає в резервуар ЛЗР і ГР (або відводить їх із
резервуара), має встановлюватися запірна арматура на відстані не ближче 3 м від
резервуара.

Зливання ЛЗР і ГР (крім мазуту) до резервуара повинно проводитися під шар рідини
товщиною не менше 50 мм і тільки закритим способом. Розміщувати зливні пристрої
безпосередньо на горловинах резервуарів забороняється. Їх слід розміщувати від
будівель і резервуарів на відстанях, визначених у будівельних нормах.

7.10.2.8. На кожний резервуар необхідно складати технологічну карту, в якій
вказується номер резервуара, його тип, призначення, максимальний рівень
наливання, мінімальний залишок, швидкість наповнення і випорожнювання.

7.10.2.9. У процесі експлуатації резервуарів необхідно здійснювати постійний
контроль за справністю дихальних клапанів та вогнезагороджувачів. За температури
повітря вище нуля перевірки повинні проводитися не рідше одного разу на місяць,
а нижче нуля – не рідше двох разів на місяць. Узимку дихальні клапани та сітки
повинні очищуватися від льоду.

Під час огляду резервуарів, відбирання проб або замірів рівня рідини слід
застосовувати пристосування, які виключають іскроутворення в разі ударів.

7.10.2.10. Люки, що служать для замірювання рівня та відбору проб із резервуарів,
повинні мати герметичні кришки, а отвори для вимірів – кільце з металу (із
внутрішнього боку), яке виключає іскроутворення.

7.10.2.11. Підігрівати в’язкі та застигаючі нафтопродукти в резервуарах (у
встановлених межах) дозволяється за умови рівня рідини над підігрівниками не
менше 0,5 м.

7.10.2.12. Для резервуарів, де зберігаються сірчисті нафтопродукти, повинен бути
розроблений графік планових робіт з очищення від відкладень пірофорного
сірчистого заліза.

7.10.2.13. У разі появи тріщин у швах, у металі стінок або дна діючий резервуар
має бути негайно випорожнений.

Роботи з ремонту резервуарів дозволяється проводити, як правило, лише після
повного звільнення резервуара від рідини, від’єднання від нього трубопроводів,
відкриття всіх люків, ретельного очищення (пропарювання та промивання),
відбирання з резервуарів проб повітря та аналізу на відсутність
вибухонебезпечної концентрації.

Перед ремонтом резервуарів необхідно накрити повстю, просоченою антипіренами,
усі засувки на сусідніх резервуарах та трубопроводах (влітку повсть змочити
водою). Електро- та газозварювальну апаратуру дозволяється розміщати на відстані
не ближче 50 м від діючих резервуарів.

7.10.2.14. На складах резервуарного парку повинен бути запас вогнегасних речовин,
а також засобів їх подавання в кількості, необхідній для гасіння пожежі в
найбільшому резервуарі.

7.10.2.15. Подавання залізничних цистерн під зливання та наливання, а також їх
виведення мають здійснюватися плавно, без поштовхів та ривків. Гальмування
залізничних цистерн металевими башмаками на території зливно-наливних пристроїв
не дозволяється. Для цього необхідно застосовувати дерев’яні підкладки.

Якщо подавання під зливання (наливання) та виведення вагонів-цистерн з ЛЗР, які
мають температуру спалахування парів 28 град. C та нижче, проводиться паровозами,
то треба здійснювати їх прикриття одним чотиривісним порожнім вагоном або
вагоном (платформою), навантаженим негорючим вантажем.

Паровози, які подають залізничні цистерни під зливання або наливання ЛЗР та ГР
на територію підприємства, повинні працювати лише на рідкому паливі.

7.10.2.16. Автоцистерни, які перевозять ЛЗР та ГР, повинні відповідати вимогам
пункту 7.8.8 цих Правил.

Перед наливанням нафтопродуктів персонал підприємства, який здійснює їх відпуск
(або працівники охорони), повинен шляхом зовнішнього огляду переконатися в
наявності та справності заземлення, іскрогасника та інших захисних пристроїв на
автоцистерні, а також у її забезпеченості первинними засобами пожежогасіння.

7.10.2.17. Зливно-наливні пристрої, трубопроводи, стояки та арматура повинні
піддаватися регулярному оглядові та планово-попереджувальному ремонту. Виявлені
несправності та витікання слід негайно усувати, а в разі неможливості усунення –
відключати несправні елементи.

Робочі та евакуаційні сходи естакад повинні постійно утримуватися справними.

7.10.2.18. Для місцевого освітлення під час зливно-наливних операцій можуть
застосовуватися акумуляторні ліхтарі у вибухобезпечному виконанні.

7.10.2.19. Зливні шланги повинні бути споряджені наконечниками з матеріалів, які
виключають можливість іскроутворення від удару.

Залізничні шляхи, естакади, трубопроводи, телескопічні труби, наконечники
шлангів та зливних пістолетів мають бути заземлені. Опір заземлювальних
пристроїв слід перевіряти не рідше одного разу на рік згідно з графіком,
затвердженим власником підприємства.

7.10.2.20. Зберігання ЛЗР та ГР у тарі слід здійснювати в будівлях або на
майданчиках під навісами (залежно від кліматичних умов). Навіси слід
влаштовувати лише з негорючих матеріалів. Не дозволяється зберігання в тарі на
відкритих майданчиках нафтопродуктів з температурою спалахування 45 град. С і
нижче. Види тари для зберігання та відпуску нафтопродуктів слід приймати за ГОСТ
1510-84 “Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и
хранение”.

7.10.2.21. Зберігання рідин з температурою спалахування парів вище 120 град. С у
кількості до 60 м дозволяється в підземних сховищах з горючих матеріалів за
умови влаштування підлоги з негорючих матеріалів та засипання покриття шаром
утрамбованої землі завтовшки не менше 0,2 м.

7.10.2.22. Будівлі та споруди (за винятком металевих резервуарів) складів для
зберігання ЛЗР та ГР повинні бути не нижче II ступеня вогнестійкості.
Одноповерхові будівлі можуть бути III ступеня вогнестійкості.

7.10.2.23. Будівлі для зберігання ГР у тарі можуть бути заввишки не більше трьох
поверхів, а ЛЗР – одноповерховими.

7.10.2.24. Загальна кількість ЛЗР та ГР в одній будівлі для зберігання
нафтопродуктів у тарі не повинна перевищувати 1,2 тис. куб. м ЛЗР або 6 тис. куб.
м ГР. При одночасному зберіганні ЛЗР і ГР їх загальна приведена кількість на
складі не має перевищувати вищевказаних значень і визначається з розрахунку: 1
куб. м ЛЗР прирівнюється до 5 куб. м ГР.

При цьому в одному приміщенні (секції) дозволяється зберігати не більше 0,2 тис.
куб. м ЛЗР або 1 тис. куб. м ГР. Приміщення для зберігання ЛЗР та ГР повинні
бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією, що відповідає вимогам будівельних
норм.

7.10.2.25. Дверні отвори у приміщеннях для зберігання ЛЗР та ГР у тарі повинні
мати пороги з пандусами заввишки не менше 0,15 м для запобігання розливанню
рідини в разі аварії. Підлога в цих приміщеннях повинна бути з негорючих
матеріалів і мати похил для стікання рідин до лотків та трапів.

7.10.2.26. У разі зберігання бочок з ЛЗР та ГР у будівлях слід дотримуватися
таких вимог:

вручну укладати бочки на підлогу не вище ніж у 2 яруси;

укладати бочки механізовано, не вище ніж: у п’ять ярусів – для ГР і три яруси –
для ЛЗР;

укладати не більше двох бочок по ширині штабеля або стелажа;

укладати бочки на кожному ярусі стелажа в один ряд по висоті незалежно від виду
нафтопродуктів;

проходи для транспортування бочок мають бути не менше 1,8 м завширшки, а проходи
між стелажами або штабелями – не менше 1 м.

7.10.2.27. При зберіганні бочок на відкритих майданчиках необхідно:

у межах однієї обгородженої (обвалованої) території розміщати не більше шести
штабелів;

дотримуватися наступних розмірів одного штабеля: його довжина не повинна
перевищувати 25 м, а ширина – 15 м;

передбачати відстань між штабелями на одному майданчику не менше 5 м, між
штабелями сусідніх майданчиків – не менше 20 м, між штабелями та валом (стіною)
- не менше 5 м;

укладати бочки на майданчиках не більше ніж у два яруси у висоту і з проходами
завширшки не менше 1 м через кожні два ряди.

7.10.2.28. Бочки повинні укладатися пробками догори.

7.10.2.29. Порожні металеві бочки, забруднені нафтопродуктами, необхідно
зберігати окремо на спеціально відведених майданчиках, із щільно закритими
пробками (люками), укладеними не більше ніж у чотири яруси і відповідно до вимог,
установлених для зберігання нафтопродуктів у тарі на відкритих майданчиках (пункт
7.10.2.27 цих Правил).

7.10.2.30. Для розливання ЛЗР та ГР повинен бути передбачений ізольований
майданчик (приміщення), обладнаний відповідними пристосуваннями для виконання
цих робіт.

Відпускати ЛЗР і ГР споживачам дозволяється за допомогою сифона або насоса лише
у спеціальну тару з кришками (пробками), які щільно закриваються. Відпуск ЛЗР та
ГР у скляні та полімерні посудини місткістю більше 5 л забороняється.

Прямий телефонний зв’язок нафтобази з найближчою пожежною частиною (центральним
пультом пожежного зв’язку населеного пункту) повинен постійно утримуватися
справним, із щоденним контролем справності перед початком роботи бази.

Склади ЛЗР і ГР мають підключатися до системи цілодобового пожежного
спостереження Державної пожежної охорони.

7.10.2.31. Не дозволяється:

зменшення висоти обвалування, розрахованої за будівельними нормами;

експлуатація резервуарів, що мають перекоси, тріщини, підтікання, а також
несправні контрольні прилади, стаціонарні протипожежні пристрої, продуктопроводи,
для яких минули строки зачищення і випробовування на міцність;

розливання нафтопродуктів, зберігання пакувального матеріалу і порожньої тари
безпосередньо у сховищах та на обвалованих майданчиках;

посадка дерев та чагарників у зоні обвалувань;

установлення резервуарів на основах з матеріалів груп горючості Г2, Г3 та Г4;

переповнення резервуарів із цистерн;

відбирання проб із резервуарів під час зливання або наливання нафтопродуктів;

зливання й наливання нафтопродуктів під час грози;

укладання бочок без прокладок між ярусами;

приймання на зберігання пошкоджених бочок, бочок без пробок або закритих
пробками, що не відповідають тарі;

застосування інструмента для відгвинчування пробок з металу, що дає іскри;

проведення ремонтних робіт на трубопроводах, заповнених нафтопродуктами;

проведення монтажних і ремонтних робіт із застосуванням вогневих (зварювальних)
робіт на відстані ближче 20 м від наповнених резервуарів, а також від порожніх
резервуарів від ЛЗР і ГР, якщо вони не очищені у встановленому порядку.

7.10.3. Склади балонів з газами

7.10.3.1. Балони з газами можуть зберігатися у спеціальних складах або на
майданчиках, захищених від дії опадів та сонячного проміння (за винятком
отруйних газів).

Протипожежні відстані від майданчиків та будинків для зберігання балонів з
горючими газами до сусідніх будівель і споруд слід приймати відповідно до вимог
будівельних норм.

7.10.3.2. Склади для зберігання балонів з горючими газами повинні бути
одноповерховими з покриттям, яке легко скидається, і не мати горищних приміщень.

Покриття підлоги та рамп складів має бути виготовлене з матеріалів, що не
утворюють іскор під час удару.

Для захисту від прямої дії сонячного проміння на балони, шибки віконних отворів
складу слід зафарбовувати білою фарбою або обладнувати сонцезахисними пристроями.

7.10.3.3. При зберіганні балонів на відкритих майданчиках споруди, які захищають
їх від дії опадів та сонячного проміння, повинні бути з негорючих матеріалів.

7.10.3.4. Балони з горючими газами повинні зберігатися окремо від балонів з
киснем, стисненим повітрям, хлором, фтором та іншими окислювачами, а також від
балонів з токсичними газами. Зовнішня поверхня балонів має бути пофарбована в
установлений для певного газу колір. Дозволяється спільне зберігання на
відкритих майданчиках балонів з різними продуктами розділення повітря. При цьому
місця для зберігання балонів з різними продуктами розділення повітря повинні
бути відокремлені одне від одного негорючими бар’єрами висотою 1,5 м.

7.10.3.5. Під час зберігання і транспортування балонів з киснем не можна
допускати потрапляння на них жиру та стикання арматури з промасленими
матеріалами.

Під час перекатування балонів з киснем вручну забороняється братися за вентилі.

7.10.3.6. Балони, з яких виявлено витікання газу, повинні негайно прибиратися зі
складу в безпечне місце.

7.10.3.7. Приміщення для зберігання горючих газів необхідно обладнувати газовими
аналізаторами, а за їх відсутності адміністрація об’єкта повинна встановити
порядок відбирання та контролю проб повітря.

7.10.3.8. Балони з горючими газами, що мають башмаки, повинні зберігатися у
вертикальному положенні у спеціальних гніздах, клітках та інших пристроях, що
виключають їх падіння.

Балони, які не мають башмаків, слід зберігати в горизонтальному положенні на
дерев’яних рамах чи стелажах. Висота штабеля у цьому випадку не повинна
перевищувати 1,5 м, а всі вентилі мають бути закриті запобіжними ковпаками і
повернені в один бік.

У разі укладання балонів у штабелі між рядами повинні бути уміщені прокладки,
які запобігають розкочуванню балонів та стиканню їх між собою.

7.10.3.9. Склади для зберігання балонів з горючими газами повинні мати постійно
працюючу примусову вентиляцію, що забезпечує безпечні концентрації газів.

У цих складах дозволяється лише водяне, парове низького тиску або повітряне
опалення.

На дверях (воротах) складів балонів з газами необхідно вивішувати таблички із
зазначенням вогнегасної речовини, яку дозволяється застосовувати під час пожежі.

Обслуговуючий персонал повинен знати пожежну небезпеку газів, що зберігаються на
складах, порядок евакуації балонів та правила гасіння горючих газів.

7.10.3.10. Не дозволяється:

зберігання будь-яких сторонніх речовин, матеріалів, обладнання, предметів у
складах балонів з газами;

транспортування і зберігання балонів з газами без запобіжних ковпаків та
нагвинчених на штуцери заглушок;

зберігання балонів з пошкодженим корпусом (вм’ятинами, тріщинами, корозією тощо),
а також з простроченим терміном періодичного огляду;

зберігання балонів з горючими газами та окислювачами у приміщеннях, які не є
спеціальними складами балонів;

удари балонів один об одний під час навантаження, розвантаження і зберігання,
падіння ковпаків та балонів на підлогу;

розміщення в одному відсіку складу більше 500 балонів з горючими або отруйними
газами, 1 тис. балонів з негорючими та неотруйними газами; зберігання в будівлі
складу більше 3 тис. балонів (у перерахунку на 40-літрові);

допуск до складу балонів з горючими газами осіб у взутті, підбитому металевими
цвяхами або підковами;

перевищення встановлених норм заповнення балонів стисненими, зрідженими або
розчиненими газами (норма заповнення та методи її контролю повинні зазначатися в
інструкції).

7.10.4. Склади хімічних речовин

7.10.4.1. Обслуговуючий персонал повинен знати пожежну небезпеку, правила
безпечного зберігання і особливості гасіння хімічних речовин та реактивів.

7.10.4.2. На складах має бути розроблений план розміщення хімічних речовин із
зазначенням їх найбільш характерних властивостей: “Вогненебезпечні”, “Отруйні”,
“Хімічно активні” тощо.

7.10.4.3. Зберігання хімічних речовин може здійснюватися в закритих сухих
приміщеннях або під навісами у тарі в залежності від фізико-хімічних та
пожежонебезпечних властивостей продукції та кліматичних умов.

Під навісом дозволяється зберігання лише тих хімічних речовин, які від вологого
повітря чи води не розкладаються, не розігріваються і не спалахують.

7.10.4.4. СДОР дозволяється зберігати лише у суворій відповідності з існуючими
для них спеціальними правилами.

7.10.4.5. Будівлі складів хімічних речовин мають бути не нижче II ступеня
вогнестійкості. З урахуванням однорідності фізико-хімічних і пожежонебезпечних
властивостей речовин, що зберігаються, склади повинні розбиватися на окремі
приміщення (відсіки), ізольовані одне від одного протипожежними перегородками 1-го
типу.

7.10.4.6. Хімікати у дрібній (невеликій) тарі необхідно зберігати на стелажах
відкритого типу або у шафах, а у великій тарі (упаковці) – штабелями. Щоб
уникнути перевантажень, на стелажах необхідно встановлювати максимально
допустиму кількість (або масу) вантажних місць, що дозволяється для одночасного
зберігання.

7.10.4.7. Стелажі, на яких зберігаються хімічні речовини та матеріали, повинні
бути виготовлені з негорючих матеріалів і розміщуватися від нагрівальних
приладів на відстані не менше 1 м.

7.10.4.8. Тара з хімічними речовинами, яка надходить на склад, не повинна мати
пошкоджень герметичності та інших ознак несправності. У разі виявлення
пошкоджень тара повинна негайно видалятися зі складу.

На кожній тарі (упаковці) з хімічною речовиною повинен бути напис або бирка з
його назвою та зазначенням характерних властивостей (окиснювач, пальне,
самозаймисте тощо).

7.10.4.9. Сулії з рідкими хімічними речовинами дозволяється зберігати лише
обрешетованими дерев’яними планками або у плетених кошиках.

7.10.4.10. Для вантажно-розвантажувальних робіт слід застосовувати устаткування
в залежності від пожежовибухонебезпечності продукції.

7.10.4.11. Підлога у приміщеннях для зберігання рідких хімічних речовин у тарі
повинна мати похили для стікання випадково розлитої рідини до спеціальних
приймачів.

У складах кислот повинні бути нейтралізуючі речовини (сода, крейда чи вапно).

7.10.4.12. У приміщеннях, де зберігаються хімічні речовини, які можуть під час
пожежі плавитися, необхідно передбачати пристрої, які обмежують вільне
розтікання розплаву (бортики, пороги з пандусами тощо).

7.10.4.13. Металеві порошки, здатні самозайматися (алюмінієвий, цинковий,
магнієвий, нікелевий, фосфор тощо), повинні зберігатися в окремих відсіках у
герметично закритій тарі. У цих відсіках зберігання інших горючих матеріалів
забороняється.

7.10.4.14. Пляшки, бочки, барабани з хімікатами встановлюються на відкритих
майданчиках групами, не більше 100 шт. у кожній, з розривом між групами не менше
1 м. У кожній групі повинна зберігатися продукція лише певного виду, про що
робляться відповідні вказівні написи. Майданчики необхідно добре утрамбовувати
та обгороджувати бар’єрами. Пляшки з реактивами на відкритих майданчиках мають
бути захищені від дії сонячного проміння.

7.10.4.15. Під час зберігання азотної та сірчаної кислот треба вжити заходів до
недопущення стикання їх з деревиною, соломою та іншими речовинами органічного
походження.

Концентровану азотну кислоту не дозволяється розливати у скляні сулії.

7.10.4.16. Склади речовин, які бурхливо реагують з водою (карбіди, лужні метали,
перекис барію, гідрат натрію тощо), повинні розміщуватися в сухих, добре
вентильованих одноповерхових приміщеннях з легким дахом. Усередині цих приміщень
не повинні бути водяні, парові й каналізаційні труби. Дахи та стіни не повинні
пропускати атмосферні опади, приміщення повинні мати захист від потрапляння
ґрунтових вод.

7.10.4.17. Лужні метали слід зберігати в ізольованих відсіках (секціях),
розміщених у торці складської будівлі, у металевих банках або контейнерах під
шаром захисного середовища (інертних газів, мінеральних масел, гасу, парафіну).

У разі зберігання в одній секції складу різних лужних металів кожний з них має
розміщуватися на окремому стелажі.

7.10.4.18. У відсіках, суміжних з відсіками, де знаходяться лужні метали,
дозволяється зберігати лише негорючі хімічні речовини.

7.10.4.19. Барабани з металевим натрієм слід укладати з таким розрахунком, щоб у
ширину було не більше двох, у довжину – восьми та у висоту – чотирьох барабанів.

7.10.4.20. Окиснюючі хімікати (хромпік, хромовий ангідрид, перманганат калію,
хром, селітра та інші окиснювачі) повинні зберігатися в окремих секціях складів.
Зберігати ці речовини з іншими горючими речовинами забороняється.

7.10.4.21. Сажу, графіти, подрібнені та порошкові полімери слід зберігати в
окремих закритих, сухих складах або в секціях складів, захищених від потрапляння
атмосферних опадів та ґрунтових вод.

7.10.4.22. Під час зберігання подрібнених та порошкових полімерних матеріалів у
прогумованих та поліетиленових мішках верхня джутова упаковка повинна зніматися.

7.10.4.23. Карбід кальцію повинен зберігатися в сухих добре провітрюваних
приміщеннях. Рівень підлоги приміщення повинен бути на 0,2 м вище планувальної
позначки прилеглої території. Забороняється розміщувати склади для зберігання
карбіду кальцію в підвальних приміщеннях та низьких затоплюваних місцях.

7.10.4.24. Барабани з карбідом кальцію можуть зберігатися на складах як у
горизонтальному, так і у вертикальному положенні. У механізованих складах
дозволяється зберігання барабанів з карбідом кальцію у три яруси в разі
вертикального зберігання, а за відсутності механізації – не більше трьох ярусів
у разі горизонтального зберігання та не більше двох ярусів у разі вертикального
зберігання. Між ярусами барабанів повинні бути укладені дошки завтовшки 40-50 мм.

Ширина проходів між укладеними у штабелі барабанами з карбідом кальцію повинна
бути не менше 1,5 м.

7.10.4.25. Аміачна селітра повинна зберігатися в окремих, не нижче II ступеня
вогнестійкості, безгорищних одноповерхових будівлях, у штабелях не більше 2 м
заввишки.

В окремих випадках дозволяється в сільськогосподарських підприємствах зберігання
селітри в загальному складі мінеральних добрив за умови, що приміщення (відсік)
для її зберігання розміщуватиметься біля торцевої стіни і відділятиметься від
іншої частини складу протипожежною стіною без отворів. При цьому вся будівля
складу повинна бути не нижче II ступеня вогнестійкості.

Кожний склад (відсік) площею понад 300 кв. м повинен мати не менше двох
самостійних виходів.

В одному складі дозволяється зберігання не більше 3,5 тис. т селітри, а у
відсіку – 1,2 тис. т.

7.10.4.26. У складських приміщеннях для зберігання аміачної селітри не повинно
бути приямків, лотків, каналів та інших заглиблень.

7.10.4.27. Сулії з кислотами можуть встановлюватися на стелажах не більше ніж у
два яруси по висоті або зберігатися на підлозі групами не більше 100 шт. у
кожній по два чи чотири ряди, розділені бортиком не менше 0,15 м заввишки.

7.10.4.28. Не дозволяється:

проводити у складах роботи, не пов’язані із зберіганням хімічних речовин;

входити персоналу у вогкому (вологому) одязі та взутті до складських приміщень,
де зберігаються лужні метали та інші речовини, що вступають у реакцію з водою;

застосовувати для закривання сулій з кислотою пробки з органічних матеріалів (дерева,
тканини, соломи тощо);

укладати тару з натрієм на стелажах на висоті менше ніж 0,2 м від рівня підлоги.

7.10.5. Склади лісопиломатеріалів

7.10.5.1. Склади лісоматеріалів місткістю понад 10 тис. куб. м повинні
відповідати вимогам норм проектування складів лісових матеріалів.

7.10.5.2. На складах лісоматеріалів місткістю до 10 тис. куб. м повинні бути
опрацьовані й погоджені з органами державного пожежного нагляду плани розміщення
штабелів із зазначенням відстаней до сусідніх об’єктів, протипожежних розривів
та проїздів всередині складів, граничного об’єму матеріалів, що зберігаються.

7.10.5.3. Лісоматеріали повинні зберігатися у штабелях, а дрова можуть
зберігатися як у штабелях, так і в купах.

7.10.5.4. Під час зберігання пиломатеріалів на відкритих майданчиках підприємств
висота їх штабелів не повинна перевищувати 8 м, а штабелів круглого лісу – 3 м.
Ширина та довжина штабеля пиломатеріалів визначається довжиною дошки (бруска).
Кількість штабелів у групі не повинна бути більше 12. Відстань між штабелями у
групі – 2 м, між групами – 25 м. Ширина штабеля круглого лісу не повинна
перевищувати довжину колоди, а довжина штабеля – 100 м.

7.10.5.5. На одній дільниці для зберігання дров дозволяється розміщувати їх не
більше 1,5 тис. куб. м , з відстанню між дільницями не менше 6 м.

7.10.5.6. Відстань від штабелів, навісів та закритих складів лісопиломатеріалів
до пожежних гідрантів повинна бути не менше 8 м.

7.10.5.7. Перед формуванням штабелів підштабельні місця мають бути очищені до
ґрунту від трав’яного покриву, горючого сміття та відходів. У разі значного
нашарування відходів основу під штабелем необхідно покривати шаром піску, землі
або гравію завтовшки не менше 0,15 м.

7.10.5.8. На кожний склад повинен бути розроблений план організації гасіння
пожежі з визначенням заходів щодо розбирання штабелів, куп трісок тощо, а також
з урахуванням залучення працівників підприємства та техніки. План щорічно перед
початком весняно-літнього пожежонебезпечного періоду повинен практично
відпрацьовуватися з усіма робочими змінами підприємства із залученням
відповідних підрозділів пожежної охорони.

7.10.5.9. Крім первинних засобів пожежогасіння, на складах слід обладнувати
пункти (пости) із запасом протипожежного інвентарю у кількості, яка визначається
оперативними планами пожежогасіння.

7.10.5.10. Лебідки з двигунами внутрішнього згоряння слід розміщувати на
відстані не менше 15 м від штабелів круглого лісу. Площа навколо лебідки повинна
бути вільною від шматкових відходів та кори. Паливо для заправки двигунів
дозволяється зберігати в кількості не більше однієї бочки, на відстані не менше
10 м від лебідки та 20 м від найближчого штабеля.

7.10.5.11. Коли укладаються і розбираються штабелі пиломатеріалів, транспортні
пакети необхідно встановлювати лише з одного боку проїзду, при цьому проїжджа
частина, яка залишається, повинна бути не менше 4 м завширшки. Загальний об’єм
не укладених у штабелі пиломатеріалів не повинен перевищувати їх добового
надходження на склад.

7.10.5.12. Перебирання і встановлення пакетів на випадок тимчасового припинення
роботи механізмів, зберігання інвентарних дахів та прокладкового матеріалу
повинно здійснюватися на спеціальних майданчиках.

7.10.5.13. Обгортання пакетів з лісопиломатеріалами водонепроникним папером (за
відсутності цієї операції в єдиному технологічному процесі) повинне проводитись
на спеціально відведених майданчиках.

Використаний водонепроникний папір, його обривки та обрізки необхідно збирати в
контейнери з негорючих матеріалів, місця встановлення яких узгоджуються з
пожежною охороною.

7.10.5.14. У разі зберігання лісопиломатеріалів у будівлях ширина проходу між
штабелями та частинами стін будівлі, що виступають, має бути не менше 0,8 м.

Коли застосовуються механізовані методи укладання, висота штабелів
пиломатеріалів усередині складу не повинна перевищувати 4 м.

Коли укладаються пиломатеріали різноманітних порід, сортів та розмірів усередині
складів на стелажах, вони повинні бути віддалені від стін не менше ніж на 1 м.

7.10.5.15. Підлога закритих складів та майданчиків під навісами повинна бути
виготовлена з негорючого матеріалу.

7.10.5.16. Тріски дозволяється зберігати в закритих складах, бункерах та на
відкритих майданчиках з основою з негорючого матеріалу.

7.10.5.17. Будівлі, в яких розміщені електродвигуни конвеєрів подавання трісок,
повинні бути не нижче II ступеня вогнестійкості.

7.10.5.18. Для спостереження за температурою нагрівання трісок усередині бурту
необхідно передбачати спеціальні колодязі з електричними датчиками.

7.10.5.19. Склади лісопиломатеріалів та дров повинні мати огорожі.

7.10.5.20. Територію складу, що прилягає до штабелів, і розриви між останніми в
жарку, суху погоду слід щодня зрошувати водою.

7.10.6. Склади вугілля і торфу

7.10.6.1. Майданчики для зберігання вугілля та торфу треба очищати від
рослинного шару, будівельного сміття та інших горючих матеріалів, вирівнювати й
утрамбовувати. Вони не повинні заливатися паводковими та ґрунтовими водами.

7.10.6.2. Паливо, що надходить на склад для тривалого зберігання, має укладатися
у штабелі в міру вивантаження його з вагонів (у можливо короткі терміни).

7.10.6.3. Вугілля різних марок, кожний вид торфу (у шматках або фрезерний)
повинні зберігатися в окремих штабелях. Кожний штабель вугілля повинен мати
табличку, на якій вказується марка і дата його надходження на склад.

7.10.6.4. Під час укладання вугілля та його зберігання необхідно ретельно
стежити за тим, щоб до штабелів не потрапляли деревина, тканини, папір, сіно та
інші горючі відходи.

7.10.6.5. На складі повинен бути забезпечений систематичний контроль за
температурою у штабелях вугілля й торфу шляхом установлення в укосах контрольних
залізних труб та термометрів.

У разі підвищення температури вище 60 град. С необхідно здійснювати ущільнення
штабеля в місцях підвищення температури, вибирання вугілля чи торфу, що
розігрівся, або застосовувати інші безпечні методи для зниження температури.

Штабелі, в яких відзначається підвищення температури, слід витрачати в першу
чергу.

7.10.6.6. Гасіння або охолодження вугілля водою безпосередньо у штабелях не
дозволяється. Вугілля, що загорілося, слід гасити водою лише після вибирання із
штабеля.

У разі загоряння торфу в шматках у штабелях необхідно осередки залити водою з
додаванням змочувача або закидати сирою торфовою масою та здійснити розбирання
ураженої частини штабеля. Фрезерний торф, який загорівся, необхідно видаляти, а
місце вибирання заповнювати сирим торфом та утрамбовувати.

7.10.6.7. На складі повинен бути передбачений спеціальний майданчик для гасіння
палива, що самозагорілося, та його охолодження після видалення із штабеля.

7.10.6.8. За ліквідованими осередками горіння має вестись постійний контроль: на
штабелях вугілля – протягом тижня, на штабелях торфу – протягом двох тижнів.

7.10.6.9. Для виконання регламентних робіт із штабелями, а також проїзду
механізмів та пожежних машин відстань від підошви штабелів до огороджуючого
паркану та фундаменту підкранових шляхів повинна бути не менше 3 м, а до
зовнішнього краю головки рейки або брівки автошляху – не менше 2 м.

7.10.6.10. Приміщення для зберігання вугілля та торфу, влаштовувані у
підвальному чи першому поверсі виробничих будівель, повинні бути виділені
протипожежними перешкодами.

При цьому має бути забезпечене природне провітрювання всього простору над
поверхнею складеного вугілля або торфу.

7.10.6.11. Під час укладання вугільних штабелів у механізованих котельнях висота
штабелів не повинна перевищувати 4 м, а в немеханізованих – 2,5 м.

7.10.6.12. Не дозволяється:

укладати вугілля та торф на ґрунті, що містить органічні речовини, колчедани;

розміщувати під штабелями водостічні канали, дренажні пристрої, джерела тепла (паропроводи,
трубопроводи гарячої води, канали нагрітого повітря тощо), окремі труби й кабелі,
а також теплофікаційні, кабельні та інші тунелі;

зберігати вивантажене паливо в безформених купах та навалом більше 2 діб;

видобувати із штабеля осередки палива, що самозапалилося, під час сильного вітру
(більше 5 м/с);

знов укладати в штабелі вугілля, що самозапалилося, і торф після охолодження або
гасіння (вони підлягають відвантаженню й витрачанню);

складувати вугілля свіжого видобутку на старі відвали вугілля, які пролежали
понад один місяць;

транспортувати вугілля або торф, що горить, транспортними стрічками та
відвантажувати його в залізничний транспорт;

приймати на склади вугілля і торф з явно вираженими осередками самозапалення.

7.10.7. Архівосховища

7.10.7.1. Приміщення сховищ повинні відділятися від приміщень іншого призначення
протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу або
розміщуватися в окремих будівлях не нижче II ступеня вогнестійкості.

7.10.7.2. Площа приміщення (відсіку) сховища між протипожежними перегородками не
повинна перевищувати 600 кв. м. З кожного відсіку слід влаштовувати не менше
двох виходів. Якщо площа відсіку менше 70 кв. м, дозволяється мати один
евакуаційний вихід.

7.10.7.3. У приміщеннях сховищ, каталогів та описів двері мають бути
протипожежними 2-го типу.

7.10.7.4. За відсутності в приміщеннях архівосховищ вікон необхідно влаштовувати
в них спеціальні системи димовидалення.

7.10.7.5. Стелажі у сховищах повинні виготовлятися, як правило, з негорючих
матеріалів. В окремих випадках для невеликих архівів, за погодженням з органами
державного пожежного нагляду, дозволяється влаштування дерев’яних стелажів.

7.10.7.6. Поздовжні проходи між стелажами, а також між стелажем та стіною
повинні бути не менше 0,8 м завширшки. Головний прохід повинен бути не менше 1,2
м, а прохід між торцями стелажів та стіною – не менше 0,45 м завширшки.

9. Порядок дій у разі пожежі

9.1. У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожний громадянин зобов’язаний:

негайно повідомити про це телефоном пожежну охорону. При цьому необхідно назвати
адресу об’єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі,
обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

вжити (за можливістю) заходів до евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі
та збереження матеріальних цінностей;

якщо пожежа виникла на підприємстві, повідомити про неї керівника чи відповідну
компетентну посадову особу та (або) чергового на об’єкті;

у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну,
газорятувальну тощо).

9.2. Посадова особа об’єкта, що прибула на місце пожежі, зобов’язана:

перевірити, чи викликана пожежна охорона (продублювати повідомлення), довести
подію до відома власника підприємства;

у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію),
використовуючи для цього наявні сили й засоби;

видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов’язаних з ліквідацією
пожежі;

припинити роботи в будівлі (якщо це допускається технологічним процесом
виробництва), крім робіт, пов’язаних із заходами щодо ліквідації пожежі;

здійснити в разі необхідності відключення електроенергії (за винятком систем
протипожежного захисту), зупинення транспортуючих пристроїв, агрегатів, апаратів,
перекриття сировинних, газових, парових та водяних комунікацій, зупинення систем
вентиляції в аварійному та суміжних з ним приміщеннях (за винятком пристроїв
протидимового захисту) та здійснити інші заходи, що сприяють запобіганню
розвитку пожежі та задимленню будівлі;

перевірити включення оповіщення людей про пожежу, установок пожежогасіння,
протидимового захисту;

організувати зустріч підрозділів пожежної охорони, надати їм допомогу у виборі
найкоротшого шляху для під’їзду до осередку пожежі та в установці на водні
джерела;

одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних
цінностей;

забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні
пожежі.

9.3. З прибуттям на пожежу пожежних підрозділів повинен бути забезпечений
безперешкодний доступ їх на територію об’єкта, за винятком випадків, коли
відповідними державними нормативними актами встановлений особливий порядок
допуску.

9.4. Після прибуття пожежного підрозділу адміністрація та технічний персонал
підприємства, будівлі чи споруди зобов’язані брати участь у консультуванні
керівника гасіння про конструктивні і технологічні особливості об’єкта, де
виникла пожежа, прилеглих будівель та пристроїв, організувати залучення до
вжиття необхідних заходів, пов’язаних із ліквідацією пожежі та попередженням її
розвитку, сил та засобів об’єкта.

Заступник Міністра України

з питань надзвичайних ситуацій –

начальник Державного

департаменту пожежної безпеки

П.Ф.Борисов

Звоните :
МИНИБУД ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ТОВАРЫ:
Поделиться

В ЛЮБУЮ ПОРУ ГОДА И ПОГОДУ - ВАШ ЗАКАЗ УЖЕ В ПУТИ !
СТРОИТЕЛЬСТВО ПОД КЛЮЧ
на все строительные работы гарантия 10 лет
тел.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ:

Строительство под ключ
Звоните -

Места отгрузки:

Киев
ул. Электриков 9
ул. Будиндустрии 6
ул. Бориспольская 19
ул. Качалова 5-А
ул. Н. Трублаини 2-А
Борисполь
ул. Завокзальная
ул. Запорожская
Бориспольский р-н
с. Гора
с. Вороньков
с. Процев
с. Ревне
с. Иванков
с. Малая Алексеевка
Вышгород
с. Новые Петровцы
с. Старые Петровцы
с. Дымер
Телефоны
050
097
063 800 30 79
e-mail:
ВАШИ ПОКУПКИ
You need activate support of JavaScript and Cookies in your browser.
Часы работы Интренет магазина:
Ежедневно
8.00 - 20.00
Отгрузка товара:
понедельник - суббота
8.00 - 18.00
Воскресенье
По договоренности
Прием заказов on-line:
круглосуточно

QR-код

QR код МиниБуд  - Стройматериалы Борисполь, Киев, Вороньков, Гора, Процев.  Оптовый отдел тел:, e-mail: vitruvian91@gmail.com, сайт  компании - minibud.in.ua